הוראות הרכבת ונקוי ברז

לפני הרכבת הברז וודא שטיפת צנרת מים הטיב. את מעדן הזרם יש לפרק ולנקות מעת לעת. על מנת לשמור על ברק הברז יש לנגבו היטב מיד בתום השימוש

 

הוראות ניקוי

את מעדן הזרם יש לפרק ולנקות מעת לעת בהתאם לאיכות המים באיזורך.
על מנת לשמור על הברק של הברז, יש לנגבו היטב במטלית רכה ויבשה, מיד בתום השימוש. במידה שהצטבר לכלוך, יש להסירו באמצעות מי סבון. אבן סיד יש להרחיק באמצעות חומץ ביתי ולשטוף עם מים פושרים.
חלקי פלסטיק יש לנקות במי סבון בלבד.
אין להשתמש בצמר פלדה או בחומרים המכילים כוהל, חומצות, חול וכדומה.

הוראות הרכבה

הרכבת ברז
בטרם תרכיב את הסוללה, וודא שטיפת צנרת המים היטב. התקן את הסוללה כך שהצינור השמאלי מתחבר למים החמים והימני למים הקרים.
חמת אינה אחראית לטיב ההתקנה.